Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce objektu – II. etapa – ZŠ Pod Žvahovem 463, Praha 5
Odesílatel Dominika Horká
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.08.2022 19:10:11
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel dnešního dne, tj. 23.8.2022 v18:38:58 hod. zveřejnil Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 5 vč. její přílohy č.,1, kde omylem uvedl nesprávný termín 17.09..2022, ke kterému se prodlužuje lhůta pro podání nabídek. Tento termín zadavatel opravuje na termín 14.09.2022 do 10, 00 hod. a s omluvou odesílá opakovaně jak upravený dokument Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 5, tak i původní Přílohu č. 1 - kterou je složka MaR.
Ing. Petr Hrubý


Přílohy
- MČP5_VZ Rekonstrukce Pod Žvahovem_VZD_05.pdf (532.79 KB)
- MaR.zip (5.02 MB)