Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Demolice objektu na pozemku p.č. 149/4 v k.ú. Hlubočepy
Odesílatel Ilona Sádlová
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.02.2019 14:36:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2 - Demolice.pdf (294.64 KB)