Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Demolice objektu na pozemku p.č. 149/4 v k.ú. Hlubočepy
Odesílatel Ilona Sádlová
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.02.2019 13:58:12
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 3 - Demolice.pdf (309.01 KB)