Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 – Hlubočepy
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Základním účelem veřejné zakázky je provedení celkové rekonstrukce školní kuchyně, kterou bude zajištěno navýšení její kapacity, energetická optimalizace a technologické vybavení novými moderními přístroji, jež zjednoduší, urychlí a zkvalitní přípravu jídel v souladu se zásadami HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů). Po realizaci díla bude kapacita školní kuchyně činit 1700 jídel denně.
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je tedy provedení stavebních prací podle Projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) vypracované v listopadu 2021 generálním projektantem Ing. arch. Michalem Pešákem, Krupská 1750/10, 100 00 Praha 10, IČ: 72438975, jejíž součástí je i soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 2 této Zadávací dokumentace (dále též „ZD“)
Předmět veřejné zakázky a požadavky a podmínky pro jeho splnění jsou dále blíže specifikovány nejen ve shora uvedené Projektové dokumentaci (příloha č. 1 ZD) a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 2 ZD), ale i v závazném návrhu Smlouvy (příloha č. 3 ZD).
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)
Kontakt: Ing. Petr Topič, vedoucí Oddělení zadávání veřejných zakázek,
e-mail: petr.topic@praha5.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 22.03.2024 10:00
Datum zahájení: 14.02.2024 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):