Veřejná zakázka: Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 – Hlubočepy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1255
Systémové číslo: P24V00000018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-007449
Datum zahájení: 14.02.2024
Nabídku podat do: 22.03.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 – Hlubočepy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Základním účelem veřejné zakázky je provedení celkové rekonstrukce školní kuchyně, kterou bude zajištěno navýšení její kapacity, energetická optimalizace a technologické vybavení novými moderními přístroji, jež zjednoduší, urychlí a zkvalitní přípravu jídel v souladu se zásadami HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů). Po realizaci díla bude kapacita školní kuchyně činit 1700 jídel denně.
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je tedy provedení stavebních prací podle Projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) vypracované v listopadu 2021 generálním projektantem Ing. arch. Michalem Pešákem, Krupská 1750/10, 100 00 Praha 10, IČ: 72438975, jejíž součástí je i soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 2 této Zadávací dokumentace (dále též „ZD“)
Předmět veřejné zakázky a požadavky a podmínky pro jeho splnění jsou dále blíže specifikovány nejen ve shora uvedené Projektové dokumentaci (příloha č. 1 ZD) a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 2 ZD), ale i v závazném návrhu Smlouvy (příloha č. 3 ZD).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 59 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 5
 • IČO: 00063631
 • Poštovní adresa:
  Nám. 14. října 1381/4
  Praha 5, 150 22
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 361699

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy