Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E01: Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „ZŠ a MŠ Radlická, obj. Na Pláni 59/3186, Praha 5 - Radlice - vybudování 2 tříd MŠ v bývalém školském objektu MŠ Na Pláni 59“
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy objektu bývalé ZŠ a MŠ na adrese Na Pláni 59/3186, Praha 5 – Radlice, nacházejícího se na pozemku parc. č. 1593/4 v katastrálním území Smíchov, jimiž bude dotčen rovněž přilehlý pozemek parc. č. 1593/1. Hlavním cílem stavebních úprav je vybudování dvou tříd mateřské školky s kapacitou po 25 dětech včetně odpovídajícího technického a technologického zázemí, a to především změnou vnitřního dispozičního řešení objektu a dále přístavbami na jižní straně objektu. Součástí veřejné zakázky bude rovněž rekonstrukce či stavební dodávka s rekonstrukcí souvisejících technických a technologických zařízení (zejm. vzduchotechnická zařízení, elektroinstalace, zdravotechnika, ústřední vytápění). V neposlední řadě dojde v rámci plnění veřejné zakázky k provedení terénních úprav, rekonstrukce oplocení či stavební dodávce herních prvků. Úplná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v závazném vzoru smlouvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Nám. 14. října 1381/4
Praha 5, 150 22 - podatelna
Kontakt: Ilona Sádlová - vedoucí Oddělení výběrových řízení MČ Praha 5;
tel.: 257 000 847, e-mail: ilona.sadlova@praha5.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 06.12.2016 10:00
Datum zahájení: 12.10.2016 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: