Veřejná zakázka: „ZŠ a MŠ Radlická, obj. Na Pláni 59/3186, Praha 5 - Radlice - vybudování 2 tříd MŠ v bývalém školském objektu MŠ Na Pláni 59“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 435
Systémové číslo: P16V00000090
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-029914
Datum zahájení: 12.10.2016
Nabídku podat do: 13.12.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „ZŠ a MŠ Radlická, obj. Na Pláni 59/3186, Praha 5 - Radlice - vybudování 2 tříd MŠ v bývalém školském objektu MŠ Na Pláni 59“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy objektu bývalé ZŠ a MŠ na adrese Na Pláni 59/3186, Praha 5 – Radlice, nacházejícího se na pozemku parc. č. 1593/4 v katastrálním území Smíchov, jimiž bude dotčen rovněž přilehlý pozemek parc. č. 1593/1. Hlavním cílem stavebních úprav je vybudování dvou tříd mateřské školky s kapacitou po 25 dětech včetně odpovídajícího technického a technologického zázemí, a to především změnou vnitřního dispozičního řešení objektu a dále přístavbami na jižní straně objektu. Součástí veřejné zakázky bude rovněž rekonstrukce či stavební dodávka s rekonstrukcí souvisejících technických a technologických zařízení (zejm. vzduchotechnická zařízení, elektroinstalace, zdravotechnika, ústřední vytápění). V neposlední řadě dojde v rámci plnění veřejné zakázky k provedení terénních úprav, rekonstrukce oplocení či stavební dodávce herních prvků. Úplná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v závazném vzoru smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 5
 • IČO: 00063631
 • Poštovní adresa:
  Nám. 14. října 1381/4
  Praha 5, 150 22
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 361699

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nám. 14. října 1381/4
Praha 5, 150 22 - podatelna

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky