Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce je realizace stavebních úprav
v současnosti nevyužívaného objektu Drtinova tj. budovy č.p. 3215, stavby občanského vybavení, jež je součástí pozemku parc. č. 306 2/3, o výměře 385 m 2 , zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Smíchov, obec Praha, zapsaného v katastru nemovitostí vedením Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 2787 (dále jen „ Drtinova “)“). V objektu Drtinova se ve stávajících třech (3) nadzemních podlaží provede kompletní rekonstrukce zahrnující opravu fasády s novým nátěrem, repase špaletových oken, úpravu příček, opravu části vnitřních omítek, nové podlahy, odizolování zdiva nad základy, nový výtah ve schodišťovém prostoru, novou plošinu na vstupním schodišti, nové rozvody vytápění, ZTI, zařizovací předměty, obklady, elektrorozvody, osvětlení apod. Zateplení fasády bude provedeno pouze na severním štítu. Do původní půdy ve čtvrtém (4,) nadzemním podlaží budou vestavěn y nové prostory knihovny a plynová kotelna. Bude proveden i nový ocelový strop (podhled ale zůstane zachován) nad třetím (3.) nadzemním podlažím, osazena střešní okna, nová střešní krytina, tepelná izolace s podhledy apod. Na dvoře bude provedena oprava oplocení a vybudován nový spojovací chodník spojující školu se sousedním objektem školy v témže areálu. Dále dojde k opravě nebo novému provedení přípojek plynu, vody, elektro a kanalizace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)
Kontakt: Mgr. Jakub Řehoř, advokát
tel.: +4206021 87739
e-mail: jakub.rehor@akrehor.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 05.08.2019 10:00
Datum zahájení: 21.06.2019 13:00