Veřejná zakázka: Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 707
Systémové číslo: P19V00000035
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-043560
Datum zahájení: 21.06.2019
Nabídku podat do: 22.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce je realizace stavebních úprav
v současnosti nevyužívaného objektu Drtinova tj. budovy č.p. 3215, stavby občanského vybavení, jež je součástí pozemku parc. č. 306 2/3, o výměře 385 m 2 , zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Smíchov, obec Praha, zapsaného v katastru nemovitostí vedením Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 2787 (dále jen „ Drtinova “)“). V objektu Drtinova se ve stávajících třech (3) nadzemních podlaží provede kompletní rekonstrukce zahrnující opravu fasády s novým nátěrem, repase špaletových oken, úpravu příček, opravu části vnitřních omítek, nové podlahy, odizolování zdiva nad základy, nový výtah ve schodišťovém prostoru, novou plošinu na vstupním schodišti, nové rozvody vytápění, ZTI, zařizovací předměty, obklady, elektrorozvody, osvětlení apod. Zateplení fasády bude provedeno pouze na severním štítu. Do původní půdy ve čtvrtém (4,) nadzemním podlaží budou vestavěn y nové prostory knihovny a plynová kotelna. Bude proveden i nový ocelový strop (podhled ale zůstane zachován) nad třetím (3.) nadzemním podlažím, osazena střešní okna, nová střešní krytina, tepelná izolace s podhledy apod. Na dvoře bude provedena oprava oplocení a vybudován nový spojovací chodník spojující školu se sousedním objektem školy v témže areálu. Dále dojde k opravě nebo novému provedení přípojek plynu, vody, elektro a kanalizace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 31 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 5
 • IČO: 00063631
 • Poštovní adresa:
  Nám. 14. října 1381/4
  Praha 5, 150 22
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 361699

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky