Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5
Odesílatel Petr Topič
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.08.2019 15:41:33
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

v příloze zasílám Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

S pozdravem, Ing. Petr Topič


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 12_Drtinova.pdf (520.26 KB)

Původní zpráva

Datum 05.08.2019 16:05:01
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den v DI č.11 je uvedeno :

Dotaz č. 2
SO 08 - pol. 9500000R - Přemístění mobiliáře mimo stavbu a zpět - kompl.1. Může zadavatel určit místo a vzdálenost od stavby? Požaduje zadavatel demontáž a zpětnou montáž herního mobiliáře? Pokud ano, žádáme o doplnění do VV.

Vyjádření zadavatele na dotaz č. 2:
Mobiliář bude muset být uložen jinde na stejném pozemku 3062/1, případně jinde v areálu školy. Odvoz mimo areál školy není uvažován. Bude proveden soupis mobiliáře zadavatelem při předání staveniště.
SO 08 pol. 18 - dopsán mobiliář - včetně demontáže, uskladnění a opětovné montáže.

Žádáme zadavatele o upřesnění o jaký mobiliář se jedná, počet kusů, způsob kotvení. Předpokládáme, že se jedná o herní prvky, ktreré jsou ukotveny do základů. Proto je nutné v rámci principu rovného zacházení doplnit VV o položky související s demontáží mobiliáře ( vybourání základů, odvoz suti na skládku) a montáží mobiliáře ( základové konstrukce, posypy a pod.). V současné době nelze seriozně ocenit předložený VV, kde je položka kompletem.

V souuladu s výše uvedeným, žádáme zadavatele o přiměřené posunutí lhůty pro podání nabídky.