Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5
Odesílatel Petr Topič
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.06.2019 15:56:11
Předmět Vysvětlení a Doplnění zadávací dokumentace

Vysvětlení a Doplnění zadávací dokumentace včetně příloh


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1 - Drtinova.pdf (435.60 KB)
- Příloha č. 3 - Krycí list nabídky.docx (196.01 KB)
- Příloha č. 4_Závazný vzor smlouvy na realizaci veřejné zakázky_final Rev PO 05_06_19ver2.0.doc (193.50 KB)