Veřejná zakázka: ZŠ Weberova, obj. Weberova 1090/1, Praha 5 - Košíře - pokračování rekonstrukce fasád (pavilon E)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 482
Systémové číslo: P17V00000024
Evidenční číslo zadavatele: 6B1197
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-025145
Datum zahájení: 29.05.2017
Nabídku podat do: 15.06.2017 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ Weberova, obj. Weberova 1090/1, Praha 5 - Košíře - pokračování rekonstrukce fasád (pavilon E)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce obvodového pláště a souvisejících stavebních konstrukcí objektu E základní školy. Smyslem a cílem celé rekonstrukce je kromě standardních oprav, sanace a dodatečného zateplení těžkého obvodového pláště, výměny výplní otvorů i všech prvků obvodového pláště lehkého, také estetická a vizuální emancipace spočívající v odklonu od unifikovaného vzhledu základních škol budovaných v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století a v použití současných architektonických výrazových prostředků.
Stavební úpravy proběhnou na objektu č. p. 1090 – stavba občanského vybavení stojící na pozemku p. č. 1976/2 – zastavěná plocha a nádvoří, to vše v katastrálním území Košíře a obci Praha, zapsaných na LV č. 954 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrálním pracovištěm Praha, na adrese Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18214 Praha.
Bližší popis předmětu veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci, doplněné o výkaz výměr a soupis prací, dodávek a služeb, která je součástí zadávací dokumentace jako Část 4. Podrobné podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve vzoru návrhu smlouvy o dílo, který tvoří Část 3 této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 5
 • IČO: 00063631
 • Poštovní adresa:
  Nám. 14. října 1381/4
  Praha 5, 150 22
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 361699

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nám. 14. října 1381/4
Praha 5, 150 22

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky