Veřejná zakázka: ZŠ a MŠ Tyršova, obj. U Tyršovy školy 430/1, Praha 5- Jinonice - vestavba do půdního prostoru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 500
Systémové číslo: P17V00000042
Evidenční číslo zadavatele: 6B1204
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-032719
Datum zahájení: 21.07.2017
Nabídku podat do: 10.08.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ a MŠ Tyršova, obj. U Tyršovy školy 430/1, Praha 5- Jinonice - vestavba do půdního prostoru
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vestavba do půdních prostor nacházejících se v budově ZŠ a MŠ Tyršova v Jinonicích
Navrhovaná vestavba je vsazena do půdních prostor stávající základní školy.
Mezi 2.NP a půdním prostorem bude ve středním traktu budovy - v prostoru stávajícího schodiště odstraněna stropní konstrukce a vsazeno nové schodiště. Další schodiště bude doplněno do prostor školního dvora.
V nově vzniklém prostoru je navržena komunikační chodba, ze které se vejde do jednotlivých učeben, kabinetů a sociálních zázemí. Je navrženo 6 učeben (4 klasické a 2 odborné) a 5 kabinetů. V prostorách s neprůchodnou výškou jsou navrženy půdní prostory, kde budou uloženy technologická zařízení operátorů a technická zařízení budovy, zbylé půdní prostory nebudou využívány.
Pro bezbariérové užívání nově vzniklých prostor je prodloužena stávající svislá schodišťová plošina.
Vestavba do půdních prostor bude sloužit pro rozšíření kapacity základní školy. Předpokládá se s rozšířením o 120 žáků.
Řešená vestavba do půdních prostor se nachází v budově ZŠ a MŠ Tyršova v Jinonicích. Budova se nachází na pozemku p.č. 761, k. ú. Jinonice, v intraviánu města. Vstup na pozemek je zajištěn z veřejné komunikace.
Bližší popis předmětu veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci, doplněné o výkaz výměr a soupis prací, dodávek a služeb, která je součástí zadávací dokumentace jako Část 4. Podrobné podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve vzoru návrhu smlouvy o dílo, který tvoří Část 3 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 5
 • IČO: 00063631
 • Poštovní adresa:
  Nám. 14. října 1381/4
  Praha 5, 150 22
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 361699

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nám. 14. října 1381/4
Praha 5, 150 22

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky