Veřejná zakázka: Oprava střechy Švédská 107/39, Praha 5 – Smíchov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 706
Systémové číslo: P19V00000034
Evidenční číslo zadavatele: 6B1367
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.06.2019
Nabídku podat do: 26.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava střechy Švédská 107/39, Praha 5 – Smíchov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je oprava střechy nemovité kulturní památky Usedlost Hřebenka na adrese Švédská 107/39, Praha 5, spočívající v částečné výměně střešní krytiny, položení hydroizolace, výměně a doplnění střešních oken, doplnění výlezů na střechu, doplnění hromosvodů a osazení komínových lávek. Důvodem opravy je dlouhodobé zatékání do objektu.
Bližší popis předmětu veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci, doplněné o výkaz výměr a soupis prací, dodávek a služeb, která je součástí zadávací dokumentace jako Část 4. Podrobné podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve vzoru návrhu smlouvy o dílo, který tvoří Část 3 zadávací dokumentace.
Podrobně viz ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 355 554 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 5
 • IČO: 00063631
 • Poštovní adresa:
  Nám. 14. října 1381/4
  Praha 5, 150 22
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 361699

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků