Veřejná zakázka: Zpracování znaleckého posudku veřejné zakázky s názvem „Oprava dětské hřiště Kudrnova, Praha 5"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 757
Systémové číslo: P19V00000085
Datum zahájení: 20.11.2019
Nabídku podat do: 29.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování znaleckého posudku veřejné zakázky s názvem „Oprava dětské hřiště Kudrnova, Praha 5"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zpracování znaleckého posudku, který posoudí hospodárnost, efektivnost a účelnost finančních prostředků vynaložených na realizaci veřejné zakázky a obvyklost hodnoty veřejné zakázky v čase sestavení rozpočtu a místě její realizace, se zaměřením na způsob stanovení předpokládané hodnoty ve vztahu ke zpracované projektové dokumentaci a na jejím základě projektantem zpracovaném rozpočtu (oceněném výkazu výměr), a to k období květen 2018. Provedení kontroly shody projektové dokumentace se skutečně provedenými a uhrazenými pracemi při zohlednění požadavku na herní prvky kvalitativně srovnatelné, včetně certifikací, s herními prvky Městské části Praha 5

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR pro zveřejnění na PZ
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 50 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 5
 • IČO: 00063631
 • Poštovní adresa:
  Nám. 14. října 1381/4
  Praha 5, 150 22
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 361699

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky