Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4
Odesílatel Šárka Kryglová
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.04.2020 16:33:02
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 + Změna zadávací dokumentace + Změna prohlídky místa plnění a prodloužení lhůty pro podání nabídek II.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 + Změna zadávací dokumentace + Změna prohlídky místa plnění a prodloužení lhůty pro podání nabídek II.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 + Změna ZD + Změna prohlídky místa plnění a prodloužení lhůty II..pdf (151.69 KB)