Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4
Odesílatel Šárka Kryglová
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.04.2020 16:47:59
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 + nový výkaz výměr s upravenou projektovou dokumentací + informativní dodatek


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6_SIGNED.pdf (212.27 KB)
- Část 4 Projektová dokumentace doplněná o výkaz výměr_část 1.rar (21.22 MB)
- Informativní dodatek.pdf (139.00 KB)