Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Bydlení pro seniory se sociální službou Hlubočepy
Odesílatel Jindřich Vítek
Organizace odesílatele Jindřich Vítek JUDr. Ph.D. [IČO: 63622777]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.12.2021 15:58:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení, přílohou vám zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace a současně si Vás dovolujeme upozornit, že upravené a doplněné části zadávací dokumentace jsou uveřejněny na profilu zadavatele.


Přílohy
- Vysvětlení ZD_č. 3_signed.pdf (263.65 KB)