Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba nové ZŠ V Cibulkách - Na Výši
Odesílatel Markéta Olmerová
Organizace odesílatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 28468414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.03.2022 13:55:56
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Vážení,

zadavatel tímto uveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 02 včetně přílohy č. 1 - Aktualizované znění zadávací dokumentace.

S pozdravem,

M. Olmerová


Přílohy
- MČP5_VZ Výstavba nové ZŠ V Cibulkách_Na Výši_VZD_02.pdf (371.06 KB)
- P01_MČP5_Cibulka_ZD.docx (236.40 KB)