Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba nové ZŠ V Cibulkách - Na Výši
Odesílatel Markéta Olmerová
Organizace odesílatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 28468414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.03.2022 11:18:21
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4

Vážení,

zadavatel tímto uveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 04.

S pozdravem,

M. Olmerová


Přílohy
- MČP5_VZ Výstavba nové ZŠ V Cibulkách_Na Výši_VZD_04.pdf (257.89 KB)