Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba nové ZŠ V Cibulkách - Na Výši
Odesílatel Markéta Olmerová
Organizace odesílatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 28468414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.06.2022 17:03:56
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 10 včetně příloh

Vážení,

zadavatel tímto uveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 včetně příloh.

S pozdravem,

M. Olmerová


Přílohy
- MČP5_VZ Výstavba nové ZŠ V Cibulkách_Na Výši_VZD_10.pdf (384.59 KB)
- MČP5_VZ Výstavba nové ZŠ V Cibulkách_Na Výši_VZD_10_P01_P05 SoD_čistopis.docx (279.77 KB)
- MČP5_VZ Výstavba nové ZŠ V Cibulkách_Na Výši_VZD_10_P01_P05 SoD_revize.docx (279.82 KB)