Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka, Praha 5
Odesílatel Dominika Horká
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.07.2022 16:39:51
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel zveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.
S pozdravem Ing. Petr Hrubý


Přílohy
- MČP5_VZ Mrázovka_VZD_2.pdf (816.23 KB)