Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce objektu – II. etapa – ZŠ Pod Žvahovem 463, Praha 5
Odesílatel Dominika Horká
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.08.2022 18:00:58
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den.
V příloze zprávy přikládáme dokument Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, včetně souvisejících příloh č.1 a č.2.
Ing. Petr Hrubý


Přílohy
- MČP5_VZ Rekonstrukce Pod Žvahovem_VZD_03.pdf (542.59 KB)
- Příloha č. 1 VZD 03_P01 - Opravené tabulky oken a dveří.rar (725.42 KB)
- Příloha č. 2 VZD 03-P02 -Změna - ZD_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_9.8.2022.rar (1.33 MB)