Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy suterénních prostor v objektu Štefánikova č. 17 pro potřeby ÚMČ, vybudování spisového archivu a technických prostor úřadu
Odesílatel Dominika Horká
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.08.2022 18:57:34
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den.
V příloze zprávy si dovolujeme zaslat Vysvětlení zadávací dokumentace č.4.
Ing. Petr Hrubý


Přílohy
- MČP5_VZ Archiv Štefánikova_VZD_04.pdf (574.02 KB)