Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce objektu – II. etapa – ZŠ Pod Žvahovem 463, Praha 5
Odesílatel Dominika Horká
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.09.2022 16:35:05
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel zveřejňuje Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 6 včetně související přílohy č.1, kterou je nově upravená složka Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
Ing. Petr Hrubý


Přílohy
- MČP5_VZ Rekonstrukce Pod Žvahovem_VZD_06.pdf (871.67 KB)
- Příloha č. 1 VZD 06-P02 -Změna - ZD_Soupis stavebních prací,1.9.2022 (1).rar (1.36 MB)