Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce objektu – II. etapa – ZŠ Pod Žvahovem 463, Praha 5
Odesílatel Dominika Horká
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.09.2022 17:51:17
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel zveřejňuje Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.7 včetně související přílohy č.1, kterou je nově upravená složka Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
Ing. Petr Hrubý


Přílohy
- MČP5_VZ Rekonstrukce Pod Žvahovem_VZD_07.pdf (544.31 KB)
- Příloha č. 1 VZD 07-P02 -Změna - ZD_Soupis stavebních prací,9.9.2022.rar (1.37 MB)