Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování studie využitelnosti tzv. Motolské skládky, Praha 5 a zpracování projektu Cyklopark Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.11.2013 29.11.2013 00:00
Chodníkový program v rámci Městské části Praha 5 - obnova poškozených živičných a dlážděných povrchů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.11.2013 27.11.2013 00:00
ZŠ Waldorfská, Butovická 9/228, stavební úpravy objektu čp. 636 v ul. Mezi rolemi 4, parc. č. 1032/7 k.ú. Jinonice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.11.2013 27.11.2013 00:00
Aktualizace a konsolidace zavedeného systému řízení bezpečnosti informací v rozsahu standardu ISO/IEC 27001 (ISMS), včetně posouzení současného stavu ochrany osobních údajů v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.11.2013 22.11.2013 00:00
Odborná analýza zaměřená na identifikaci případné ekologické zátěže v zájmovém území
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.11.2013 22.11.2013 00:00
Projekt sanace kontaminované zeminy v lokalitě Klikatá 1238/90c, Praha 5, pozemek p.č. 1512, k.ú. Kosíře, obec Praha
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.11.2013 22.11.2013 00:00
Odborné a organizační zajištění veřejných zakázek,u nichž se předpokládá finanční spoluúčast ze zdrojů EU a jiných dotačních titulů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.11.2013 18.11.2013 00:00
Odborná analýza zaměřená na identifikaci případné ekologické zátěže v zájmovém uzemí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.11.2013 11.11.2013 00:00
Odstranění přízemní železobetonové pergoly před areálem FZŠ V Remízku 7/919
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.11.2013 11.11.2013 00:00
Osvětlení přístupové komunikace ke vstupu do nově vybudovaných tříd MŠ v areálu ZŠ Chaplinovo náměstíí na poz. Č. poarc. 1020/75 k.ú. Hlubočely, Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.11.2013 11.11.2013 00:00
Rekonstrukce zábradlí a zábran v parku Mrázovka, k.ú. Smíchov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.11.2013 11.11.2013 00:00
Klimatizace podkroví objektu Komunitního centra Prádelna, Holečkova 38, Praha 5 Smíchov, pro potřeby CSOP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.11.2013 05.11.2013 00:00
Poskytování právních služeb a právního poradenství pro Odbor školstí,kultury a sportu ÚMČ Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.11.2013 04.11.2013 00:00
Výměna rozvodů vody a kanalizačních stoupaček v domě Lidická 797/18, Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.10.2013 29.10.2013 00:00
Výzkumy veřejného mínění
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.10.2013 02.10.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016