Zakázka: Rámcová smlouva o spolupráci formou poskytování odborného poradenství s Českou zemědělskou univerzitou v Praze

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1118
Systémové číslo: P22V00000114
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.10.2022
Nabídku podat do: 31.10.2022 08:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová smlouva o spolupráci formou poskytování odborného poradenství s Českou zemědělskou univerzitou v Praze
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem smlouvy je stanovení podmínek, za kterých budou Objednatelem zadávány a Dodavatelem plněny dílčí zadání spočívající v poskytování vysoce specifické služby Odborného poradenství, zaměřeného zejména na oblasti urbanismu, územního rozvoje, územního plánování a ochrany životního prostředí; jako je např. spolupráce na přípravě Strukturálního plánu MČ Praha 5, podkladů pro plnění opatření Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030 +, změny ÚP SÚ hl. m. Prahy, požadavků na urbanistické a architektonické řešení záměrů a investic na území MČ Praha 5 apod., podle potřeby Objednatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 950 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 5
 • IČO: 00063631
 • Poštovní adresa:
  Nám. 14. října 1381/4
  Praha 5, 150 22
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 361699

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nám. 14. října 1381/4
Praha 5, 150 22

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky