Veřejná zakázka: Úklid a údržba zeleně na Praze 5

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 453
Systémové číslo: P16V00000108
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2016-007685
Datum zahájení: 23.12.2016
Nabídku podat do: 14.03.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úklid a údržba zeleně na Praze 5
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „rámcová dohoda“) s jedním vybraným dodavatelem dle § 131 zákona. Na základě rámcové dohody bude zadavatel zadávat jednotlivé veřejné zakázky k provádění údržby zeleně a úklidové práce na komunikacích (chodnících) na území městské části Praha 5.

Součástí předmětu plnění Veřejné zakázky bude jakožto nezbytná součást údržby zeleně detekce a diagnostika škodlivých organismů a poruch způsobených na rostlinách, sledování výskytu a vývoje škodlivých organismů rostlin, včetně navrhování ochranných opatření a metod boje proti škodlivým organismům a rovněž následné ošetřování rostlin (porostů) proti škodlivým organismům a poruchám abiotického původu a ošetření půdy přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky. Součástí plnění Veřejné zakázky bude též zajištění likvidace odpadu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 312 396 694 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 5
 • IČO: 00063631
 • Poštovní adresa:
  Nám. 14. října 1381/4
  Praha 5, 150 22
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 361699

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nám. 14. října 1381/4
Praha 5, 150 22 - na podatelně v úředních hodinách uvedených na http://www.praha5.cz/cs/sekce/adresy-a-uredni-hodiny/.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky