Veřejná zakázka: Rekonstrukce objektu č.p. 886/4 ul. Záhorského

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 481
Systémové číslo: P17V00000023
Evidenční číslo zadavatele: 6B1192
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-026770
Datum zahájení: 29.05.2017
Nabídku podat do: 15.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce objektu č.p. 886/4 ul. Záhorského
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího objektu občanské vybavenosti původně využívaného pro děti a mládež a přidruženého parkoviště. Budova bude mít bezbariérový přístup a v přízemí se nově budou nacházet prostory dětské skupiny s výdejnou jídla (pro 21 dětí a 2 vychovatele), které jsou přístupné samostatným vstupem, samostatně přístupný prostor s kavárnou (pro 22 návštěvníků + 1 obsluha), dětským koutkem pro návštěvy specialistů (lékař, psycholog) a prostory multifunkčního sálu (max. 40 návštěvníků). V druhém podlaží se budou nacházet pracoviště specialistů (10 pracovníků) a byt správce (pro 4 osoby).
Součástí stavebních úprav bude nové zateplení budovy ETICS EPS 70 F 160 (120) mm, výměna rozvodu vytápění, nové rozvody vody, nové kanalizační potrubí a dešťové odvody, a funkční změna dvouplášťové střechy na jednoplášťovou. Dále terénní úpravy pozemku, zahradní úpravy a doplnění dětského hřiště.
Stavební úpravy proběhnou na objektu č. p. 886 – stavba občanského vybavení stojící na pozemku p. č. 939/20 – zastavěná plocha a nádvoří a na pozemku p. č. 939/21 – ostatní plocha, to vše v katastrálním území Hlubočepy a obci Praha, zapsaných na LV č. 1240 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrálním pracovištěm Praha.
Bližší popis předmětu veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci, doplněné o výkaz výměr a soupis prací, dodávek a služeb, která je součástí zadávací dokumentace jako Část 4. Podrobné podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve vzoru návrhu smlouvy o dílo, který tvoří Část 3 této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 34 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 5
 • IČO: 00063631
 • Poštovní adresa:
  Nám. 14. října 1381/4
  Praha 5, 150 22
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 361699

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nám. 14. října 1381/4
Praha 5, 150 22

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky