Veřejná zakázka: Přístavba výtahu pro bytový dům Plzeňská 2076/174, Praha 5

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 713
Systémové číslo: P19V00000041
Evidenční číslo zadavatele: 6B1371
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-041792
Datum zahájení: 17.07.2019
Nabídku podat do: 09.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přístavba výtahu pro bytový dům Plzeňská 2076/174, Praha 5
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající zejména v přístavbě výtahu a veškerých prací s tím spojených, stavební úpravy ve 2. PP, 1. PP a zateplení jižní fasády na pozemku parc. č. 4369, evidovaný v k.ú. Smíchov vč. zajištění správního rozhodnutí (Kolaudační souhlas) o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo.
Bližší popis předmětu veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci, doplněné o výkaz výměr a soupis prací, dodávek a služeb, která je součástí zadávací dokumentace jako Část 4. Podrobné podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve vzoru návrhu smlouvy o dílo, který tvoří Část 3 zadávací dokumentace.
Podrobně viz ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 210 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 5
 • IČO: 00063631
 • Poštovní adresa:
  Nám. 14. října 1381/4
  Praha 5, 150 22
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 361699

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky