Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Úklid a údržba zeleně na Praze 5
Odesílatel Martina Gašpárová
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.02.2021 16:59:53
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 + Část 2 ZD Podrobné podmínky zadávací dokumentace - ve znění vysvětlení ZD č. 2 + Část 3 ZD Návrh rámcové dohody - ve znění vysvětlení ZD č. 2 + Přílohy č. 2 a 3 ZD - ve znění vysvětlení ZD č. 2


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2_SIGNED.pdf (279.84 KB)
- Část 2 ZD Podrobné podmínky zadávací dokumentace_ve znění vysvětlení ZD č. 2_20210209_SIGNED.pdf (480.74 KB)
- Část 3 ZD Návrh rámcové dohody_ve znění vysvětlení ZD č. 2_20210209.docx (75.32 KB)
- Přílohy č. 2 a 3 ZD_Čestná prohlášení o technické kvalifikaci_ve znění vysvětlení ZD č. 2_20210209.docx (24.81 KB)