Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov
Odesílatel Michaela Švachová
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.05.2021 16:23:12
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 + Příloha vysvětlení ZD č. 2

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 + Příloha vysvětlení ZD č. 2


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2_SIGNED.pdf (257.47 KB)
- Příloha vysvětlení ZD č. 2.zip (5.88 MB)