Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy suterénních prostor v objektu Štefánikova č. 17 pro potřeby ÚMČ, vybudování spisového archivu a technických prostor úřadu
Odesílatel Dominika Horká
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.08.2022 08:48:43
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den.
V příloze zprávy Vám zasíláme Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 s přílohami č. 1 - č.4. V Zadávací dokumentaci a Návrhu smlouvy o dílo jsou aktuální změny barevně odlišeny.

Ing. Petr Hrubý


Přílohy
- MČP5_VZ Archiv Štefánikova_VZD_03.pdf (612.93 KB)
- Zadávací dokumentace_Upravená VZD 03.pdf (997.76 KB)
- Příloha č. 6 ZD_Opravená VZD 03 .zip (1.78 MB)
- Příloha č. 4 ZD - Návrh Smlouvy o dílo_Upravený VZD 03.doc (360.50 KB)