Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova
Odesílatel Ilona Sádlová
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.02.2019 12:39:20
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2 - Renoirova.pdf (262.50 KB)
- Příloha č. 1 - vysvětelní č. 2_Osazení nosné konstrukce pod střešní kolektory Renoirova.pdf (125.54 KB)
- Příloha č. 2_Vysvětlení ZD č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr Renoirova - verze 2.xls (259.50 KB)