Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění administrativních budov ÚMČ Praha 5
nadlimitní Zadáno 11.11.2019 19.12.2019 10:00
Dodání kancelářských a hygienických potřeb pro ÚMČ Praha 5
nadlimitní Zadáno 11.11.2019 12.12.2019 10:00
Rekonstrukce parku Santoška, Praha 5
podlimitní Zadáno 04.11.2019 02.12.2019 10:00
Raudnitzův dům, Hlubočepy - Autorský dozor
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.11.2019 04.11.2019 09:00
Generel dopravy městské části Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2019 11.11.2019 11:00
Raudnitzův dům – bydlení pro seniory, zajištění TDS a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2019 08.11.2019 09:00
Dodávka podružné ústředny a koncových zařízení telefonního systému ÚMČ Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2019 11.11.2019 10:00
Vánoční osvětlení Městské části Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2019 01.11.2019 10:00
Oprava volných bytových jednotek č. 11 v domě Zahradníčkova 1121 a č. 1 a 16 v domě Zahradníčkova 1124
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2019 04.11.2019 10:00
Zajištění ledové plochy na náměstí 14. října
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 30.10.2019 10:00
„Tyršova ZŠ a MŠ Praha 5 – Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 – generální oprava dešťové kanalizace“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2019 18.10.2019 09:00
Provádění revizí, servisu a instalací bezpečnostních systémů v budovách úřadu MČ Praha 5
podlimitní Zadáno 04.10.2019 01.11.2019 11:00
Kompletace hromadné pošty ÚMČ Praha 5 (hybridní pošta)
nadlimitní Zadáno 03.10.2019 05.12.2019 10:00
„Stavební úpravy suterénních prostor v objektu Štefánikova č. 17 pro potřeby ÚMČ – vybudování spisového archivu a technických prostor úřadu – projektová dokumentace“
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2019 10.10.2019 11:00
„Dodávka a instalace bezpečnostních systémů v nově adaptovaných prostorách 6. a 7. NP, na adrese Štefánikova 247/17, Praha 5“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2019 03.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016