Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Oprava schodů do ulice Ostrovského v sadech Na Skalce parc. č. 2209, k. ú. Smíchov"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2016 30.11.2016 10:00
"Stabilizace svahu opěrné zdi v ulici Bieblova na Praze 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2016 28.11.2016 10:00
Rekonstrukce (oprava) ZTI, ÚT, elektro a oken v objektu Ženské domovy – Radlická 2000/3, Ostrovského 11/16, Praha 5 – Projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2016 21.11.2016 10:00
„Ženské domovy, Radlická 2000/3 – Statické zajištění objektu“
podlimitní Zadáno 25.10.2016 29.11.2016 10:00
„Poskytování komplexních služeb bezpečnostního charakteru na území Městské části Praha 5, pro období let 2016 – 2020, JŘSU“
nadlimitní Zadáno 19.10.2016 03.11.2016 10:00
"Oprava střechy budovy školy Plzeňská 39/117, Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2016 24.10.2016 10:00
„ZŠ a MŠ Radlická, obj. Na Pláni 59/3186, Praha 5 - Radlice - vybudování 2 tříd MŠ v bývalém školském objektu MŠ Na Pláni 59“
podlimitní Zadáno 12.10.2016 13.12.2016 10:00
Výměna oken dvorní fasády VŠMVVP, U Santošky 1093/17, Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2016 11.10.2016 10:00
"Oprava parkové cesty vč. odvodnění a schodiště v parku Klamovka parc. č. 3987/1, k. ú. Smíchov"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 03.10.2016 10:00
"Výměna povrchu parkových cest v parku Sacre Coeur parc. č. 3110/4, k. ú. Smíchov"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 03.10.2016 10:00
"Poradce pro nalezení způsobu zhodnocování volných finančních prostředků MČ Prahy 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2016 22.09.2016 10:00
"Výměna oken v objektu č. p. 42, Nádražní 82/42, Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2016 22.09.2016 10:00
"Letohrádek Portheimka č. p. 68, Štefánikova 12, Praha 5 - Smíchov - studie a DUR"
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2016 19.09.2016 10:00
"Koordinátor BOZP"
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2016 14.09.2016 10:00
"Soubor energetických opatření na objektech MŠ Lohniského 830/18, Nad Palatou 613/29, Renoirova 648/29 - projektová dokumentace"
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2016 14.09.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016