Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování komplexních bezpečnostních a recepčních služeb v administrativních budovách Úřadu městské části Praha 5
nadlimitní Hodnocení 20.12.2022 23.01.2023 10:00
Dodávka a instalace zálohovací mechaniky
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2022 06.12.2022 10:00
Pojištění automobilů ÚMČ Praha 5 pro období let 2023 - 2026
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2022 05.12.2022 10:00
Rámcová smlouva o spolupráci formou poskytování odborného poradenství s Českou zemědělskou univerzitou v Praze
mimo režim ZZVZ Zadáno 31.10.2022 31.10.2022 08:00
Vypravování sociálních pohřbů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2022 07.11.2022 10:00
Nákup notebooků včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2022 02.11.2022 10:00
Správce stavby pro II. etapu rekonstrukce objektu ZŠ Pod Žvahovem
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2022 31.10.2022 10:00
Kompletní zajištění procesu zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Výstavba nové ZŠ Smíchov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2022 24.10.2022 10:00
Úložiště pro nezávislé zálohování
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2022 20.10.2022 10:00
Poskytování poštovních služeb - PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.10.2022 21.10.2022 12:00
Doplnění dětských hřišť v Motole u DH Kudrnova
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2022 27.10.2022 10:00
Parčík u ulice Slávy Horníka
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2022 17.10.2022 10:00
Servis vozů ÚMČ Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2022 03.10.2022 10:00
Zajištění technologií IT i technické podpory voleb v letech 2023 - 2026 formou služby
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2022 17.10.2022 10:00
Výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby s názvem: Rekonstrukce objektu – II. etapa – ZŠ Pod Žvahovem 463, Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2022 26.09.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››