Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava volných bytových jednotek č. 3/3 v domě Staropramenná 547/9 a č. 8/5 a 15/3 v domě Staropramenná 669/27, Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2020 19.10.2020 10:00
Plácek v Hlubočepích, Praha 5
podlimitní Hodnocení 24.09.2020 20.10.2020 10:00
Dokončení výměny oken Mrázovka 964/11, Praha 5 - Smíchov
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2020 29.09.2020 10:00
Nákup ochranných respirátorů třídy FFP2 (N95, KN 95) dle ČSN EN 149:20001+A1:2009, pro potřeby MČ Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2020 25.09.2020 10:00
Rekonstrukce a přístavba objektu na Doubkové – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2020 21.09.2020 10:00
Snížení energetické náročnosti objektu MŠ se speciálními třídami Duha Praha 5 – Košíře, Trojdílná 1117
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2020 07.09.2020 10:00
Oprava domku váhy na pozemku parc. č. 1420, k.ú. Jinonice, Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2020 07.09.2020 10:00
Správa areálu Klikatá, 158 00 Praha 5 - Košíře
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2020 28.08.2020 10:00
Stavební úpravy dvorní fasády a komínových těles v objektu Vltavská 585/14, Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2020 28.08.2020 10:00
Havarijní rekonstrukce opěrné zdi v k.ú. Hlubočepy
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2020 28.08.2020 10:00
Tisk radničního periodika Pětka
nadlimitní Zadáno 12.08.2020 14.09.2020 10:00
Oprava sociálních zařízení zdravotnických ordinací Na Skalce 1047/1
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2020 24.08.2020 10:00
Dopracování předprojektové a navazující projektové přípravy revitalizace parku Kavalírka
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2020 11.08.2020 10:00
Pracovnělékařské služby pro ÚMČ Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2020 11.08.2020 10:00
Vypracování projektové dokumentace revitalizace parku Chaplinovo náměstí sídliště Barrandov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2020 10.08.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016