Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kompletní zajištění procesu zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Výstavba nové ZŠ Smíchov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2022 24.10.2022 10:00
Poskytování poštovních služeb - PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.10.2022 21.10.2022 12:00
Doplnění dětských hřišť v Motole u DH Kudrnova
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2022 27.10.2022 10:00
Parčík u ulice Slávy Horníka
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2022 17.10.2022 10:00
Servis vozů ÚMČ Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2022 03.10.2022 10:00
Zajištění technologií IT i technické podpory voleb v letech 2023 - 2026 formou služby
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2022 17.10.2022 10:00
Výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby s názvem: Rekonstrukce objektu – II. etapa – ZŠ Pod Žvahovem 463, Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2022 26.09.2022 10:00
Obnova dětského hřiště Praha 5, Hlubočepy – „Obrovské dětské hřiště lépe a jinak“
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2022 12.09.2022 10:00
Vyhotovení předprojektové a projektové přípravy k vybudování nové haly tělocvičny včetně dalších prostor v areálu ZŠ Pod Žvahovem
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2022 19.09.2022 10:00
Celková oprava etážového vytápění v 1. NP objektu BENU lékárna v ulici Štefánikova
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2022 05.09.2022 10:00
Služby k zajištění pronájmu nemovitého majetku MČ Praha 5 s využitím elektronických nástrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2022 05.09.2022 10:00
Výměna 2 ks jednotek vzduchotechniky včetně systému MaR, uvedení do provozu a zajištění servisu v objektu Aquaparku Barrandov, Praha 5
podlimitní Zadáno 24.08.2022 15.09.2022 10:00
Vánoční osvětlení Městské části Praha 5 pro zimní sezónu 2022/2023
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2022 30.08.2022 10:00
Výměna oken v 1. NP a 2. NP v objektu na adrese náměstí 14. října 802/11
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2022 22.08.2022 10:00
Realizace novostavby chodníku v ulici Zahradníčkova, Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2022 18.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016