Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce dveří hlavních vstupů pro bezbariérový přístup do budov úřadu MČ Praha 5, na adrese náměstí 14. října 1381/4 a Štefánikova 236/13, 246/15
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2020 20.02.2020 10:00
Oprava volných bytových jednotek č. 3 v domě Na Šmukýřce 933/3 a č. 4 v domě na Na Šmukýřce 934/1
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2020 30.01.2020 10:00
„Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov - PD“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2020 20.01.2020 10:00
Náhrada diskového úložiště MČ Praha 5
podlimitní Zadáno 20.12.2019 14.01.2020 10:00
Pojištění movitého a nemovitého majetku MČ Praha 5
nadlimitní Zadáno 04.12.2019 07.02.2020 10:00
Oprava sociálních zařízení zdravotnických ordinací Na Skalce 1047/1
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 03.12.2019 10:00
Rekonstrukce dveří hlavního vstupu s bezbariérovým přístupem do budovy B úřadu MČ Prahy 5, na adrese Štefánikova 246/15
VZ malého rozsahu Zrušeno 22.11.2019 02.12.2019 11:30
Provádění komplexních úklidových služeb včetně dodání hygienického materiálu v prostorách administrativních budov Městské části Praha 5
nadlimitní Zadáno 21.11.2019 03.01.2020 10:00
3. Reprezentační ples Prahy 5 – produkční zajištění, vyjma pronájmu reprezentativních prostor
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2019 05.12.2019 10:00
Expertní poradenské služby v oblasti investičních EU dotací a národních grantových a dotačních titulů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2019 02.12.2019 11:00
Poliklinika Barrandov, Krškova 807/21, Praha 5 – dodávka 150 ks třímístných plastových čekárenských lavic
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2019 02.12.2019 10:30
Oprava volných bytových jednotek č. 3 v domě Křížová 264/43 a č. 18 v domě Musílkova 303/3
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2019 02.12.2019 10:00
Zpracování znaleckého posudku veřejné zakázky s názvem „Oprava dětské hřiště Kudrnova, Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2019 29.11.2019 10:00
Oprava střechy Švédská 107/39, Praha 5 - Smíchov
podlimitní Zadáno 11.11.2019 12.12.2019 10:00
Pojištění administrativních budov ÚMČ Praha 5
nadlimitní Zadáno 11.11.2019 19.12.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016