Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Program pro kulturní a sportovní vyžití pro MČ Praha 5“
podlimitní Zadáno 06.08.2019 26.08.2019 10:00
„Bezpečný přechod nové generace“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2019 23.08.2019 10:00
Technický dozor nad prováděním staveb
nadlimitní Zadáno 26.07.2019 27.08.2019 10:00
"ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007, obj. U Santošky 178/1 – oprava krovu, výměna oken a oprava fasády - PD"
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 06.08.2019 10:00
Přístavba výtahu pro bytový dům Plzeňská 2076/174, Praha 5
podlimitní Zadáno 17.07.2019 09.08.2019 10:00
"Nová PC 2019"
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2019 25.07.2019 10:00
„Oprava volných bytových jednotek č. 4 v domě Zahradníčkova 24/32, č. 3 v domě Zahradníčkova 28/24 a č. 15 v domě Zahradníčkova 1123/12“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2019 23.07.2019 10:00
"Raudnitzův dům - bydlení pro seniory - Správce stavby"
mimo režim ZZVZ Zadáno 08.07.2019 16.07.2019 10:30
„Výměna rozvodů ZTI a vybudování bezbariérového bytu v domě Na Zlíchově 241/7“
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.07.2019 16.07.2019 10:00
ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007 – výměna oken ve dvorní části fasády – 3. a 4. NP
podlimitní Zadáno 01.07.2019 25.07.2019 13:00
Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5
podlimitní Zadáno 21.06.2019 22.08.2019 10:00
"Realizace bezpečnostních opatření na vybraných předškolských zařízeních Městské části Praha 5"
mimo režim ZZVZ Zadáno 14.06.2019 24.06.2019 09:30
„Výmalba společných prostor, hloubkové čištění domovního schodiště a úprava vstupního vestibulu domu Štefánikova 216/21“
mimo režim ZZVZ Zadáno 14.06.2019 01.07.2019 11:00
"Servis a dodávka spotřebního materiálu pro tisková zařízení"
mimo režim ZZVZ Zadáno 14.06.2019 26.06.2019 13:00
Modernizace zařízení a vybavení učebny fyziky
VZ malého rozsahu Zrušeno 12.06.2019 24.06.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016