Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektový management pro stavbu rezidenčního projektu Bydlení pro seniory v Hlubočepech
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2020 27.07.2020 10:00
Demografická studie MČ Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2020 13.07.2020 10:00
Poskytování právních služeb a právního poradenství pro Odbor územního rozvoje Úřadu městské části Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2020 14.07.2020 10:00
MŠ Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 1/2185 – stavební úpravy prostor bytu školníka
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 14.07.2020 10:00
Realizace bezpečnostních opatření na vybraných předškolských zařízeních Městské části Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 14.07.2020 10:00
Strategie rozvoje Městské části Praha 5 2030+
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2020 07.07.2020 10:00
Vypracování projektové dokumentace pro opravu 11 volných bytových jednotek vč. inženýrské činnosti u vybraných objektů
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 22.06.2020 10:00
ZŠ Waldorfská – navýšení kapacity za účelem sociální inkluze – vybavení kmenových učeben a sborovny
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 24.06.2020 09:00
Humanizace lokality U Mrázovky – U Blaženky
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2020 22.06.2020 10:00
ZŠ Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, rekonstrukce objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2020 19.06.2020 10:00
Projektová dokumentace na opravu fasády budovy Pod Radnicí 152/3, Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2020 17.06.2020 10:00
Škola Smíchov – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor
nadlimitní Zadáno 01.06.2020 30.06.2020 10:00
Vybudování chlazení kanceláří v objektu Štefánikova 247/17, Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2020 09.06.2020 10:00
ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 – Smíchov – nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních prací
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2020 05.06.2020 10:00
ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 178/1, Praha 5 – Smíchov – Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2020 02.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016