Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava osvětlení a řízení osvětlení bazénové haly v objektu Aquaparku Barrandov, Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2020 28.05.2020 10:00
Oprava volných bytových jednotek č. 8/1 a č. 11/4 (označených dle prohlášení vlastníka č. 406/1 č. 406/4) v domě Lidická 406/41
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2020 04.05.2020 10:00
Obnova a rozšíření virtualizačního prostředí ÚMČ Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2020 24.04.2020 09:00
ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060, obj. Holečkova 38/668 – generální oprava kotelny (realizace)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2020 23.04.2020 13:00
ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Kořenského 10/760, obj. nám. 14. října 2994/9a – Generální oprava prostor sauny vč. stavebních úprav - realizace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2020 23.04.2020 13:00
Monitoring pro Motolskou skládku, Praha 5
nadlimitní Zadáno 02.04.2020 14.04.2020 10:00
Oprava volné bytové jednotky č. 1 v domě Holubova 2518/2
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2020 20.04.2020 10:00
Oprava volných bytových jednotek č. 1 v domě Na Šmukýřce 915/27 a č. 2 v domě Strakatého 918/3
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2020 24.04.2020 10:00
Modernizace zařízení a vybavení učebny fyziky FZŠ Drtinova
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2020 14.04.2020 10:00
Bydlení pro seniory, Praha 5 – Hlubočepy – novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy, p.č. 149/4 – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2020 14.04.2020 09:30
ZŠ a MŠ Barrandov I, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 – Oprava tělocvičny VTII (realizace)
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2020 09.04.2020 10:00
ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1007, obj. MŠ U Santošky 1/178 – protiradonové opatření v prostorách herny v 1. NP - (realizace)
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2020 09.04.2020 10:00
Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4
podlimitní Zadáno 23.03.2020 25.05.2020 10:00
ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken
podlimitní Zadáno 23.03.2020 25.05.2020 10:00
Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5
podlimitní Zadáno 20.03.2020 11.05.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016