Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provádění komplexních úklidových služeb včetně dodání hygienického materiálu v prostorách administrativních budov Městské části Praha 5
nadlimitní Zadáno 21.11.2019 03.01.2020 10:00
3. Reprezentační ples Prahy 5 – produkční zajištění, vyjma pronájmu reprezentativních prostor
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2019 05.12.2019 10:00
Expertní poradenské služby v oblasti investičních EU dotací a národních grantových a dotačních titulů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2019 02.12.2019 11:00
Poliklinika Barrandov, Krškova 807/21, Praha 5 – dodávka 150 ks třímístných plastových čekárenských lavic
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2019 02.12.2019 10:30
Oprava volných bytových jednotek č. 3 v domě Křížová 264/43 a č. 18 v domě Musílkova 303/3
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2019 02.12.2019 10:00
Zpracování znaleckého posudku veřejné zakázky s názvem „Oprava dětské hřiště Kudrnova, Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2019 29.11.2019 10:00
Oprava střechy Švédská 107/39, Praha 5 - Smíchov
podlimitní Zadáno 11.11.2019 12.12.2019 10:00
Pojištění administrativních budov ÚMČ Praha 5
nadlimitní Zadáno 11.11.2019 19.12.2019 10:00
Dodání kancelářských a hygienických potřeb pro ÚMČ Praha 5
nadlimitní Zadáno 11.11.2019 12.12.2019 10:00
Rekonstrukce parku Santoška, Praha 5
podlimitní Zadáno 04.11.2019 02.12.2019 10:00
Raudnitzův dům, Hlubočepy - Autorský dozor
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.11.2019 04.11.2019 09:00
Generel dopravy městské části Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2019 11.11.2019 11:00
Raudnitzův dům – bydlení pro seniory, zajištění TDS a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2019 08.11.2019 09:00
Dodávka podružné ústředny a koncových zařízení telefonního systému ÚMČ Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2019 11.11.2019 10:00
Vánoční osvětlení Městské části Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2019 01.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016