Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava volných bytových jednotek č. 14/9 v domě Plzeňská 442/209, č. 21/29 v domě Plzeňská 442/221 a č. 12/12 v domě Nepomucká 442/2, Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2020 10.08.2020 10:00
Oprava volných bytových jednotek č. 17/4, 20/21 a 30/18 v domě Plzeňská 442/213, Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2020 10.08.2020 10:00
Oprava volných bytových jednotek č. 9/5 a 10/6 vč. jejich sloučení v domě Vítězná 530/11
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2020 10.08.2020 10:00
Oprava volných bytových jednotky č. 14 (dle prohlášení vlastníka č. 249/110) a č. 27 (dle prohlášení vlastníka č. 249/106) v domě Štefánikova 249/30, Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2020 10.08.2020 10:00
Výkon dohledu na majetek MČ Praha 5 kamerovým systémem v domech Plzeňská 442 a Nepomucká 445
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2020 07.08.2020 10:00
ZŠ Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, rekonstrukce objektu-projektová dokumentace
podlimitní Zadáno 16.07.2020 04.08.2020 10:00
Projektový management pro stavbu rezidenčního projektu Bydlení pro seniory v Hlubočepech
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2020 27.07.2020 10:00
Demografická studie MČ Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2020 13.07.2020 10:00
Poskytování právních služeb a právního poradenství pro Odbor územního rozvoje Úřadu městské části Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2020 14.07.2020 10:00
MŠ Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 1/2185 – stavební úpravy prostor bytu školníka
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 14.07.2020 10:00
Realizace bezpečnostních opatření na vybraných předškolských zařízeních Městské části Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 14.07.2020 10:00
Strategie rozvoje Městské části Praha 5 2030+
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2020 07.07.2020 10:00
Vypracování projektové dokumentace pro opravu 11 volných bytových jednotek vč. inženýrské činnosti u vybraných objektů
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 22.06.2020 10:00
ZŠ Waldorfská – navýšení kapacity za účelem sociální inkluze – vybavení kmenových učeben a sborovny
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 24.06.2020 09:00
Humanizace lokality U Mrázovky – U Blaženky
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2020 22.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016