Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kompletace hromadné pošty ÚMČ Praha 5 (hybridní pošta)
nadlimitní Zadáno 03.10.2019 05.12.2019 10:00
„Stavební úpravy suterénních prostor v objektu Štefánikova č. 17 pro potřeby ÚMČ – vybudování spisového archivu a technických prostor úřadu – projektová dokumentace“
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2019 10.10.2019 11:00
„Dodávka a instalace bezpečnostních systémů v nově adaptovaných prostorách 6. a 7. NP, na adrese Štefánikova 247/17, Praha 5“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2019 03.10.2019 10:00
"Obměna HW 2019"
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2019 14.10.2019 10:00
Malířské práce administrativních budov ÚMČ Praha 5
podlimitní Zadáno 06.08.2019 27.08.2019 10:00
„Program pro kulturní a sportovní vyžití pro MČ Praha 5“
podlimitní Zadáno 06.08.2019 26.08.2019 10:00
„Bezpečný přechod nové generace“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2019 23.08.2019 10:00
Technický dozor nad prováděním staveb
nadlimitní Zadáno 26.07.2019 27.08.2019 10:00
"ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007, obj. U Santošky 178/1 – oprava krovu, výměna oken a oprava fasády - PD"
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 06.08.2019 10:00
Přístavba výtahu pro bytový dům Plzeňská 2076/174, Praha 5
podlimitní Zadáno 17.07.2019 09.08.2019 10:00
„Oprava volných bytových jednotek č. 4 v domě Zahradníčkova 24/32, č. 3 v domě Zahradníčkova 28/24 a č. 15 v domě Zahradníčkova 1123/12“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2019 23.07.2019 10:00
"Raudnitzův dům - bydlení pro seniory - Správce stavby"
mimo režim ZZVZ Zadáno 08.07.2019 16.07.2019 10:30
„Výměna rozvodů ZTI a vybudování bezbariérového bytu v domě Na Zlíchově 241/7“
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.07.2019 16.07.2019 10:00
ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007 – výměna oken ve dvorní části fasády – 3. a 4. NP
podlimitní Zadáno 01.07.2019 25.07.2019 13:00
Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5
podlimitní Zadáno 21.06.2019 22.08.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016