Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1007, obj. MŠ U Santošky 1/178 – protiradonové opatření v prostorách herny v 1. NP - (realizace)
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2020 09.04.2020 10:00
Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4
podlimitní Zadáno 23.03.2020 25.05.2020 10:00
Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5
podlimitní Zadáno 20.03.2020 11.05.2020 10:00
U Okrouhlíku 3305/9, Praha 5, zateplení objektu – poliklinika – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2020 20.03.2020 10:00
Výměna oken a balkonových dveří v objektech Radlická 2000/3 a Ostrovského 11/16, Praha 5 – Smíchov (Ženské domovy)
nadlimitní Zadáno 04.03.2020 28.05.2020 10:00
Oprava volných bytových jednotek č. 3 v domě Na Šmukýřce 933/3 a č. 4 v domě na Na Šmukýřce 934/1
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2020 30.01.2020 10:00
Pojištění movitého a nemovitého majetku MČ Praha 5
nadlimitní Zadáno 04.12.2019 07.02.2020 10:00
Oprava sociálních zařízení zdravotnických ordinací Na Skalce 1047/1
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 03.12.2019 10:00
Rekonstrukce dveří hlavního vstupu s bezbariérovým přístupem do budovy B úřadu MČ Prahy 5, na adrese Štefánikova 246/15
VZ malého rozsahu Zrušeno 22.11.2019 02.12.2019 11:30
Provádění komplexních úklidových služeb včetně dodání hygienického materiálu v prostorách administrativních budov Městské části Praha 5
nadlimitní Zadáno 21.11.2019 03.01.2020 10:00
3. Reprezentační ples Prahy 5 – produkční zajištění, vyjma pronájmu reprezentativních prostor
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2019 05.12.2019 10:00
Expertní poradenské služby v oblasti investičních EU dotací a národních grantových a dotačních titulů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2019 02.12.2019 11:00
Poliklinika Barrandov, Krškova 807/21, Praha 5 – dodávka 150 ks třímístných plastových čekárenských lavic
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2019 02.12.2019 10:30
Oprava volných bytových jednotek č. 3 v domě Křížová 264/43 a č. 18 v domě Musílkova 303/3
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2019 02.12.2019 10:00
Zpracování znaleckého posudku veřejné zakázky s názvem „Oprava dětské hřiště Kudrnova, Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2019 29.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016