Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava volných bytových jednotek č. 11 v domě Zahradníčkova 1121 a č. 1 a 16 v domě Zahradníčkova 1124
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2019 04.11.2019 10:00
Zajištění ledové plochy na náměstí 14. října
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 30.10.2019 10:00
„Tyršova ZŠ a MŠ Praha 5 – Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 – generální oprava dešťové kanalizace“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2019 18.10.2019 09:00
Provádění revizí, servisu a instalací bezpečnostních systémů v budovách úřadu MČ Praha 5
podlimitní Zadáno 04.10.2019 01.11.2019 11:00
Kompletace hromadné pošty ÚMČ Praha 5 (hybridní pošta)
nadlimitní Zadáno 03.10.2019 05.12.2019 10:00
„Stavební úpravy suterénních prostor v objektu Štefánikova č. 17 pro potřeby ÚMČ – vybudování spisového archivu a technických prostor úřadu – projektová dokumentace“
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2019 10.10.2019 11:00
„Dodávka a instalace bezpečnostních systémů v nově adaptovaných prostorách 6. a 7. NP, na adrese Štefánikova 247/17, Praha 5“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2019 03.10.2019 10:00
"Obměna HW 2019"
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2019 14.10.2019 10:00
Malířské práce administrativních budov ÚMČ Praha 5
podlimitní Zadáno 06.08.2019 27.08.2019 10:00
„Program pro kulturní a sportovní vyžití pro MČ Praha 5“
podlimitní Zadáno 06.08.2019 26.08.2019 10:00
„Bezpečný přechod nové generace“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2019 23.08.2019 10:00
Technický dozor nad prováděním staveb
nadlimitní Zadáno 26.07.2019 27.08.2019 10:00
"ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007, obj. U Santošky 178/1 – oprava krovu, výměna oken a oprava fasády - PD"
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 06.08.2019 10:00
Přístavba výtahu pro bytový dům Plzeňská 2076/174, Praha 5
podlimitní Zadáno 17.07.2019 09.08.2019 10:00
„Oprava volných bytových jednotek č. 4 v domě Zahradníčkova 24/32, č. 3 v domě Zahradníčkova 28/24 a č. 15 v domě Zahradníčkova 1123/12“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2019 23.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016