Veřejná zakázka: "Dětský ostrov - Praha 5, sportovně relaxační areál - dodávka herních prvků"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 102
Systémové číslo: P14V00000011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 510299
Počátek běhu lhůt: 22.09.2014
Nabídku podat do: 16.10.2014 10:55

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: "Dětský ostrov - Praha 5, sportovně relaxační areál - dodávka herních prvků"
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka herních prvků pro dětské hřiště ve sportovně relaxačním areálu Dětský ostrov – Praha 5 včetně dopravy na místo plnění, zhotovení dopadové zóny
pod herní prvky, jejich základové konstrukce, kotvení, instalace a zprovoznění. Všechny herní prvky musí být schváleny pro určené použití a věkovou kategorii a musí odpovídat požadovaným
bezpečnostním požadavkům – vybraný dodavatel bude povinen předložit k jednotlivým prvkům odpovídající doklady.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 370 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 5
 • IČO: 00063631
 • Poštovní adresa:
  Nám. 14. října 1381/4
  Praha 5, 150 22
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 361699

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky je možno podávat osobně na podatelně na adrese podatelna, Praha 5, nám. 14. října 1381/4.
Uchazeči mohou podat nabídku rovněž doporučeně poštou na adresu Městská část Praha 5, náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5 - podatelna, a to tak, aby byly do konce lhůty pro podání nabídek
doručeny.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky