Veřejná zakázka: Stavební úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 919/7

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 483
Systémové číslo: P17V00000025
Evidenční číslo zadavatele: 6B1193
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-024922
Datum zahájení: 29.05.2017
Nabídku podat do: 15.06.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 919/7
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce Stavební úpravy sportovního areálu, Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PeDF UK. Jedná se o stavební úpravy stávajícího školního, sportovního areálu. Stavební úpravy řeší atletický ovál, sektory skoku do výšky, skoky do dálky, hod oštěpem a koulí a fotbalové hřiště. Nově se navrhuje in-line dráha, basketbalové hřiště, posilovací prvky (workout), včetně vybavení areálu lavičkami se stříškou a ostatním mobiliářem. Součástí stavebních úprav sportovního areálu bude také provedení umělého osvětlení in-line dráhy a stávající biatlonové střelnice. Nově budou navrženy také rozvody vody v areálu, včetně zavlažovacího systému travnatého fotbalového hřiště, a venkovní sprchy u beach volejbalu. Nově bude navržena plošná drenáž pod atletickým oválem a fotbalovým hřištěm napojena na stávající dešťovou kanalizaci, a to na pozemku p. č. 1798/110 – ostatní plocha, v katastrálním území Hlubočepy a obci Praha, zapsaných na LV č. 1240 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrálním pracovištěm Praha.

Bližší popis předmětu veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci, doplněné o výkaz výměr a soupis prací, dodávek a služeb, která je součástí zadávací dokumentace jako Část 4. Podrobné podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve vzoru návrhu smlouvy o dílo, který tvoří Část 3 této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 25 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 5
 • IČO: 00063631
 • Poštovní adresa:
  Nám. 14. října 1381/4
  Praha 5, 150 22
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 361699

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nám. 14. října 1381/4
Praha 5, 150 22

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky