Veřejná zakázka: U Okrouhlíku 3305/9, Praha 5, zateplení objektu – poliklinika – projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 776
Systémové číslo: P20V00000009
Datum zahájení: 09.03.2020
Nabídku podat do: 20.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: U Okrouhlíku 3305/9, Praha 5, zateplení objektu – poliklinika – projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu na služby je vypracování projektové dokumentace, včetně získání souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a následný výkon autorského dozoru nad zhotovitelem stavební akci zateplení objektu – poliklinika, U Okrouhlíku 3305/9, Praha 5. Součástí předmětu díla je i zaměření stávajícího stavu, průzkumy, stavebně technický průzkum objektu. Objekt je součástí pozemku parc. č. 3716/3 v katastrální území Smíchov, obec Praha, zapsaný u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 2787.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 480 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 5
 • IČO: 00063631
 • Poštovní adresa:
  Nám. 14. října 1381/4
  Praha 5, 150 22
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 361699

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky